Behandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  • 2022-11-07

  • 8.30 - 16

  • Digitalt eller fysiskt. Lokal meddelas senare

För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för personer med typ 2-diabetes.

Kursdatum och tid

7-8 november kl. 8:30-16

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart

Innehåll

  • Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • ha kännedom om diabetesläkemedel utifrån nationella riktlinjerna och forskningsresultat
  • identifiera individuella behov av kompletterande läkemedelsbehandling med fokus på insulin
  • starta insulinbehandling samt motivera vald behandling

Föreläsare

Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr

samt en av diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC

Målgrupp

Distriktssköterska
Läkare
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
ST-läkare

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Vid digital utbildning skickas länk till Teams av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning