Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  • 2021-10-05

  • 13 - 16.30

  • Lokal meddelas senare

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

En fördjupad fortbildning i ämnet, till Dig som är distriktssköterska/diabetessjuksköterska.

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes." Nationella diabetesregistrets data från 2019 konstateras att endast 79.1% av Region Stockholm patienter har fått sina fötter undersökta att jämföra med Rikets 80,4%.

Multidiciplinära fot-team har visat sig vara framgångsrika vid allvarliga fotproblem. Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidiciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta sår, infektioner och fotdeformitet. På vårdcentralerna är det ofta distriktssköterskan som undersöker fötterna och skriver remiss för fotsjukvård. Fotsår och deformiteter är viktigt att bedöma och känna till samt vidta åtgärder.

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder nu en fördjupad fortbildning i ämnet, till Dig som är distriktssköterska/diabetessjuksköterska.

Kursdatum och tid

5 oktober 2021, kl. 13:00–16:30

Innehåll

Föreläsningar varvat med praktiska moment och gruppdiskussioner.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om NDR resultat av sin enhets måluppfyllelse fotundersökning
  • Kunna bedöma fotsår och skicka remiss till fotsårsmottagning och använda digital verktyg för kommunikation med andra vårdgivare samt en test på om patientens skor och fotbäddar är lämpliga
  • Kunna utveckla samarbete mellan ortopedtekniker och primärvården särskilt vid sårbehandling och deformiteter

Föreläsare

  • Ann Lindström, fotterapeut
  • Kaija Seijboldt diabetessjuksköterska, och
  • Kerstin Hellmer Ortopedingengör CampPRO och fotterapeut från Centrum för diabetes

Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att du använder/laddar ner någon av följande webbläsare: 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning