Behandling av barn och ungdomar med obesitas

  • 2022-09-14

  • 9 - 16

  • Digitalt eller i APC:s lokaler på Torsplan i Stockholm. Plats meddelas senast 2 veckor innan utbildningen

En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling. Du får också lära dig mer om samtal med barn och föräldrar. Välkommen till en intensiv tvådagarskurs.

Kursdatum och tid

14-15 september kl. 9-16 FULLBOKAD

Anmäl dig senast 24 augusti

Innehåll

· Medicinska aspekter på övervikt och obesitas

· Behandling; evidens och beprövad erfarenhet

· Kulturella aspekter

· Barn med särskilda behov

· Kostrekommendationer

· Betydelsen av fysisk aktivitet

· Samtal med barn och föräldrar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

· Tillämpa det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016

· Reflektera över den egna arbetsplatsens rutiner och den egna rollen i arbetet med barnobesitas

Målgrupp

Personal som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan

Kostnad

Kostnadsfri för målgruppen

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Anna Bohlin anna.bohlin@regionstockholm.se
Specialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa
Steg-1 utbildad familjeterapeut
Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC

Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@regionstockholm.se, tfn: 073-05 05 612

Kommentar

Vid digital utbildning skickas länk ut av kursansvarig

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning