Behandling av barn och ungdomar med obesitas

  • 2021-09-08

  • 0 - 0

  • Digitalt via Teams

En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling. Du får också lära dig mer om samtal med barn och föräldrar. Välkommen till en intensiv tvådagarskurs.

Kursdatum och tid

8-9 september

Innehåll

· Medicinska aspekter på övervikt och obesitas

· Behandling; evidens och beprövad erfarenhet

· Kulturella aspekter

· Barn med särskilda behov

· Kostrekommendationer

· Betydelsen av fysisk aktivitet

· Samtal med barn och föräldrar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

· Tillämpa det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016

· Reflektera över den egna arbetsplatsens rutiner och den egna rollen i arbetet med barnobesitas

Målgrupp

Personal som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Anna Bohlin anna.bohlin@sll.seSpecialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa Steg-1 utbildad familjeterapeut Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC)

Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612

Kommentar

Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

Sökord: Obesitas, Fetma

APC, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom)