Bedömning av arbetsförmåga - introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS

 • 2021-04-28

 • 9 - 16.30

 • Digitalt via Teams

Denna digitala tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja eller redan utför arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga.

Kursdatum och tid

 • 28-29 april kl. 9:00-16:30
 • Länk kommer att skickas ut till deltagarna i god tid till kursstart

Innehåll

 •  Teoretiska utgångspunkter: Bedömning av arbetsförmåga och Model of Human Occupation
 • Genomgång och praktisk tillämpning av följande bedömningsinstrument:

  - Worker Role Interview (WRI)

  - Assessment of Work Performance (AWP)

  - Assessment of Work Characteristics (AWC)

  - The Work Enviroment Impact Scale (WEIS

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • ha kunskap om teoretiska utgångspunkter vid bedömning av arbetsförmåga

 • ha kunskap om bedömningsinstrumenten, deras användningsområden och teoretiska förankring samt forskning som bedrivs kring instrumenten

 • kunna använda bedömningsinstrumenten AWC, AWP, WEIS och WRI

Föreläsare

Leg arbetsterapeut, universitetslektor Elin Ekbladh, Linköpings Universitet

Leg arbetsterapeut, universitetslektor Jan Sandqvist, Linköpings Universitet

Målgrupp

Arbetsterapeuter i primärvården

Kostnad

7200:-exkl moms, utbildningsmaterial ingår

Kontaktuppgifter

Christina Eriksson christina.n.eriksson@sll.se 0730-37 68 80
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning
debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas
efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Digital utbildning (Teams/Zoom)