Basutbildning Obesitas (Fetma)

 • 2022-03-10

 • 9 - 16

 • Digitalt via Teams

Självklart vill du lära dig mer om sjukdomen Obesitas (Fetma)!? Gå vår BASUTBILDNING om Obesitas i 3 delar. Mixa datum/tid själv.

Kursdatum och tid

 • DEL 1 10/3 09.00-12.00 Fakta om sjukdomen obesitas /sättaDiagnos
 • eller
 • 7/4 13.00-16.00 Fakta om sjukdomen obesitas /sätta Diagnos

 • DEL 2 10/3 13.00-16.00 Anamnes, Samsjuklighet och risktillstånd
 • eller
 • 12/5 09.00-12.00 Anamnes, Samsjuklighet och risktillstånd

 • DEL 3 7/4 09.00-12.00 Behandling och uppföljning
 • eller
 • 12/5 13.00-16.00 Behandling och uppföljning

Anmäl dig senast 1 vecka innan start

Innehåll

På begäran från PV och Rehab ordnar vi nu BAS-utbildning om Obesitas, digitalt och i tre delar med möjligheter att själv plocka ihop delarna när det passar dig. Kursintyg utgår efter att alla tre delar är utförda.

 • Fakta om sjukdomen obesitas, att sätta Diagnos
 • Anamnes, samsjuklighet och risktillstånd
 • Behandling och uppföljning

Lärandemål

 • Uppmärksamma, utreda och sätta diagnos
 • Arbeta och behandla utifrån evidens och rekommendationer
 • Personcentrerat och icke-stigmatiserande förhållningssätt

Föreläsningar, gruppdiskussioner och "take home practice"

Föreläsare

Kursansvariga

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)