Basutbildning i försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömning

  • 2024-04-11

  • 9 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Välkommen till en innehållsrik dag med kunniga och erfarna kursledare! Här ger vi dig de baskunskaper du behöver för att komma vidare i ditt försäkringsmedicinska arbete samt en fördjupad förståelse för arbetsförmågeutredningar.

Kursdatum och tid

11 april kl. 9 - 16.30

Anmäl dig senast 2 april

Innehåll

Kursen kommer bland annat att innehålla nedanstående

  • Baskunskaper i försäkringsmedicin
  • Vad ingår i den försäkringsmedicinska bedömningen?
  • Vad är arbetsförmåga och vad påverkar den?
  • Diagnostiska fallgropar

Lärandemål

  • Ökad kunskap om försäkringsmedicin
  • Ökad kunskap om arbetsförmågeutredningar

Målgrupp

Läkare, Specialistläkare i allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas en vecka innan av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Försäkringsmedicin