Basutbildning i arbetsförmågebedömning för primärvårdsläkare

  • 2023-10-05

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Arbetsförmågebedömning är en central komponent i det försäkringsmedicinska arbetet som denna kurs syftar att underlätta.

Kursdatum och tid

5 oktober kl 13:30-16:30

Anmäl dig senast 2 oktober

Innehåll

Basala färdigheter och träning i arbetsförmågebedömning

Föreläsare

Åsa Wahlander Wetterqvist och Karin Tiger, Specialister i allmänmedicin samt Carolina Lödahl, Arbetsterapeut. Alla Vårdutvecklingsledare i det försäkringsmedicinska kunskapsteamet vid Akademiskt primärvårdcentrum.

Målgrupp

Läkare i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

OBS! För att delta ska du deltagit på basutbildningen i försäkringsmedicin på förmiddagen samma dag - anmälan sker dock separat till de två kurserna.

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Läkare, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)