Basseminarium för rehabkoordinatorer

  • 2021-04-14

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på baskunskaper!

Kursdatum och tid

14 april, kl. 13–16

Innehåll

13:00-13:15 Introduktion och välkommen
Christina Bini teamkoordinator och Cecilia Grape vårdutvecklingsledare APC

13:15-14:00 Försäkringskassans uppdrag Samverkansansvarig

14:10-14:55 Vad gör en rehabkooridnator?
Cecilia Grape rehabkoordinator

14:55-15:15 Fikapaus

15:15-16:00 Försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer
Johanna Broms medicinskt sakkunnig läkare på HSF

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • kunna förklara rehabkoordinatorns uppdrag i basutförandet
  • kunna vägleda patienter i sjukskrivningsprocessen
  • kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll vid återgång i arbete

Föreläsare

  • Christina Bini teamkoordinator och Cecilia Grape, vårdutvecklingsledare APC
  • Johanna Broms, medicinskt sakkunnig läkare på HSF

Målgrupp

Rehabkoordinatorer

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Lägg in ev kommentar här.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

APC, Försäkringsmedicin, Enhet: Soma, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator