Bas/fortbildning för rehabkoordinatorer

  • 2023-10-11

  • 8 - 16

  • Digitalt via Teams

Denna utbildning riktar sig till nyanställda i primärvården samt rehabkoordinatorer som vill ta del av vårt nya utbildningsupplägg. Det kommer ges möjlighet att arbeta med ett fiktivt patientfall och redovisa samt diskutera i mindre grupp. Utbildningen består av två heldagar samt två halvdagar

Kursdatum och tid

11/10 + 12/10 + 18/10 + 7/11

Anmäl dig senast 9/10

Innehåll

11/10 (8-16): Klinisk försäkringsmedicin ur rehabkoordinatorns perspektiv. Fokus på primärvårdens uppdrag på organisatorisk -och patientnivå, samarbetet mellan sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorn.

12/10 (8-16): Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

18/10 (13-16:30): Dagen kommer handla om stressrelaterad ohälsa, smärtrelaterade tillstånd, hot -och våld i nära relationer samt medikalisering.

7/11: Redovisning och diskussion av patientfall. Denna dag är frivillig.

Detaljerat schema kommer i samband med anmälan.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

Målgrupp

Rehabkoordinator

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Psyke, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator