Stockholms allmänläkarnätverk: Barnobesitas

  • 2023-09-13

  • 14 - 16

  • Digitalt via teams

Barnobesitas är ett mycket högaktuellt och viktigt ämne. Vi ser stigande siffror i prevalens av barn med obesitas i Sverige och nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen 2022 understryker vikten av att diagnos bör ställas tidigt och att omhändertagandet bör vara strukturerat genom hela vårdkedjan.

Kursdatum och tid

13 september kl.14-16

Anmäl dig senast 11 september

Innehåll

14.00-14.45 Medicinska aspekter på övervikt och obesitas hos barn och unga, Annika Janson, docent i pediatrik vid Karolinska Institutet, Specialist i barn- och ungdomsmedicin, och överläkare vid barnendokrinologiska enheten, Karolinska Universitetssjukhuset

14.45-14.55 Paus

14.55-15.25 Matvanor - praktisk tillämpning, Mahnoush Etminan Malek, PhD, vårdutvecklingsledare, Dietist med specialistkompetens inom barnobesitas. Akademiskt primärvårdscentrum

15.25-15.30 Paus

15.30-16.00 Fysisk aktivitet – Praktisk tillämpning, Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut, MSc. Akademiskt primärvårdscentrum

Lärandemål

Under dessa timmar tas bland annat medicinska aspekter kring barnobesitas upp samt information och praktiska verktyg gällande samtal kring matvanor samt fysisk aktivitet.

Föreläsare

  •  Annika Janson, docent i pediatrik vid Karolinska Institutet, Specialist i barn- och ungdomsmedicin, och överläkare vid barnendokrinologiska enheten, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Mahnoush Etminan Malek, PhD, Vårdutvecklingsledare, Levnadsvaneteamet Dietist med specialistkompetens inom barnobesitas
  • Cecilia Berg leg. fysioterapeut, vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Målgrupp

Specialistläkare, allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams av kurskoordinator till samtliga deltagare

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Specialistläkare allmänmedicin, Obesitas, Annat, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning