Barnobesitas och familjestödsprogram - en ny intervention i husläkaruppdraget

  • 2024-03-14

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

14 mars kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 12 mars

Innehåll

  • Barnobesitas som sjukdom och behandling
  • Kost
  • Fysisk aktivitet
  • Familjestödsprogram

Lärandemål

Få en ökad kunskap om hur man kan arbeta med barn med obesitas i primärvården. Samt vad familjestödsprogrammet är och hur du kan arbeta med det på din vårdcentral.

Föreläsare

Cecilia Berg, fysioterapeut, vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och Fysisk aktivitet på Recept, APC.

Mahnoush Etminan Malek, vårdutvecklingsledare kunskapsteam Levnadsvanor, dietist med specialistkompetens inom barnobesitas, APC

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Motiverande samtal, Nutrition, Psykisk hälsa, Obesitas, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning