Barn och ungdomar med celiaki

  • 2022-09-20

  • 9.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Vill du uppdatera dig kring det senaste inom behandling vid celiaki hos barn och ungdomar? Elin M Hård af Segerstad är disputerad dietist och en av författarna till det Nationella vårdprogrammet för celiaki kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Kursdatum och tid

20 september kl. 9:30-12

Anmäl dig senast 15 september

Innehåll

  • Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki, utifrån Nationellt vårdprogram för celiaki
  • Nutritionsbehandling vid celiaki

Lärandemål

Efter fortbildningstillfället ska deltagaren ha ökad kännedom om nutritionsbehandling vid celiaki.

Föreläsare

Elin M Hård af Segerstad Leg Dietist specialiserad i pediatrik, PhD i klinisk medicin, inriktning pediatrik, VO Barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Målgrupp

Dietist

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Mat, Nutrition, Rehabilitering, Verksamhet, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning