Barn med fetma och funktionsnedsättningar- En förmiddag för primärvårdsdietister i samverkan med Rikscentrum barnobesitas

  • 2022-03-09

  • 9.30 - 12

  • Digitalt via Teams

Lär dig mer om hur du som dietist i primärvården kan utveckla ditt arbetssätt i mötet med anhörig och barn med obesitas, intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/ eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Kursdatum och tid

9 mars kl. 9:30-12

eller

18 maj kl. 9:30-12

Anmäl dig senast en vecka före kursstart

Innehåll

Under förmiddagen kommer leg.dietist Vasiliki Karagianni dela med sig av sin kunskap och erfarenhet kring behandling av obesitas hos barn och ungdomar med IF och/ eller NPF.

  •  Behandling vid obesitas hos barn och ungdomar
  •  Utmaningar och möjligheter i samtalet med patient och anhörig
  •  Material och fördjupningstips

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagaren ha ökad kunskap om behandling och bemötande av barn och ungdomar med obesitas.

Föreläsare

Leg.dietist Vasiliki Karagianni, Rikscentrum Barnobesitas

Målgrupp

Dietister i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Medarrangör

Rikscentrum Barnobesitas

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Rehabilitering, Obesitas, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)