Barn med ätsvårigheter- Hur kan vi som primärvårdsdietister hjälpa till?

  • 2021-09-28

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Som primärvårdsdietist träffar vi patienter i alla åldrar och med de mest skiftande problem. En av de grupper vi möter är barn med ätsvårigheter. Under detta fortbildningstillfälle får du möjlighet att fördjupa din kunskap om barns generella utveckling och hur du kan stötta anhöriga till barn med ätsvårigheter på bästa sätt.

Kursdatum och tid

28 september kl. 13-15

Innehåll

  • Barns generella utveckling
  • Ätsvårigheter hos barn - vilka utmaningar innebär det för anhöriga?
  • Hur stöttar vi anhöriga till barn med ätsvårigheter?

Lärandemål

Efter fortbildningstillfället ska deltagarna ha fått ökad kunskap om:

  • Barns generella utveckling
  • Bakgrund till ätsvårigheter
  • Hur vårdgivare kan stötta anhöriga till barn med ätsvårigheter

Föreläsare

Johanna Hallbäck, barnpsykolog BUP Konsultteam Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Målgrupp

 Primärvårdsdietist

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården Region Stockholm.  

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)