Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och gör arbetsförmågebedömningar i primärvården?

  • 2021-11-11

  • 13 - 16.30

  • CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10

Här ges en möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga. Det kan handla om remisshantering, insats på rätt nivå, teamsamarbete, komplexa patienter. Kom gärna tillsammans med din arbetsterapeut- eller fysioterapeutkollega.

Kursdatum och tid

11 november kl. 13-16:30

Anmäl dig senast 17 oktober

Innehåll

  • Föreläsning rörande psykisk ohälsa och arbetsförmåga
  • Workshop med utgångspunkt från inskickade patientfall

Lärandemål

Att som arbetsterapeut och fysioterapeut bli mer säker på:

  • hur, när och varför ska man göra bedömningar
  • hur skapar vi rutiner på vår arbetsplats för att säkerställa tillvägagångssätt 
  • hur man kan tänka runt psykisk hälsa och arbetsförmåga

Föreläsare

Kunskapsteam Försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetesterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Innan kursen:
För att delta förväntas du skicka in ett patientfall med utgångspunkt från olika dilemman, helst tillsammans med din arbetsterapeut/fysioterapeutkollega. Frågeställningar som, vilken bedömning bör göras, oklart syfte från remittent, din roll som bedömare, samarbete med andra professioner. Mer information kommer efter att du anmält dig.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Ämne, Försäkringsmedicin, Rehabilitering, Verksamhet, Professionsutveckling, Enhet: Psyke & Rehab, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning