Användarutbildning Luftvägsregistret

 • 2021-11-30

 • 14 - 16

 • Digitalt via Teams

Digitalt nätverksforum. Via inregistrerade data i Luftvägsregistret får du snabbt överblick över enhetens patientpopulation. Under den här dagen lär du dig mer om registrets funktioner och hur du använder indikatorstatistik för att få överblick över enhetens resultat, mäta kostnadseffektivitet och följsamhet till nationella riktlinjer.

Kursdatum och tid

30 november kl. 14-16 anmäl dig senast 29 november

Innehåll

 • Inledning

 •  Så använder du Luftvägsregistret, steg för steg, i mötet med patienten

 •  Registret gör det enklare att ge rätt vård till rätt patient - direkt.

 •  Gemensamt fackspråk - en förutsättning för direktöverförda data

 •  Statistik i realtid hjälper dig att fånga patientgrupper i riskzon

 •  Indikatorstatistik över tid samt jämförelser med övriga landet

 •  Information från Akademiskt Primärvårdscentrum, kunskapsteam astma, allergi, KOL

 •  Diskussion

Lärandemål

 • Att översiktligt känna till hur registrering i Luftvägsregistret görs
 • Att kunna titta och ta del av enhetens inrapporterade data avseende indikatorer

Föreläsare

Kerstin Sundell Bergström Koordinator Luftvägsregistret

Yvonne Sjöö Koordinator Luftvägsregistret

Maria Rosengren, Vårdutvecklingsledare Region Stockholm

Målgrupp

Administratör, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams 

Arrangör 

Arrangör: Kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Luftvägsregistret

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Administratör, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)