Anhörig i fokus

  • 2023-02-08

  • 13 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Föreläsningen Anhörig i fokus lyfter anhörigperspektivet mot bakgrund av Nationella Anhörigstrategin, vilken framhåller vikten av samverkan mellan de tre aktörerna; kommun, hälso- och sjukvård och frivilliga organisationer för att kunna erbjuda stödinsatser till anhöriga.

Medarrangör

Anhörigas riksförbund, Svenska Röda korset, Danderyds kommun.

Kursdatum och tid

8 februari kl. 13-15:30

Anmäl dig senast 31 januari

Innehåll

  • Anhörigas riksförbund och Nationella Anhörigstrategin
  • Vem är den anhörige och Stöd och resurser för anhöriga
  • Fikapaus 10 minuter
  • Den anhöriges existentiella hälsa och nödplan
  • Kommunens anhörigstöd

Lärandemål

Stärka anhörigperspektivet, få ökad kunskap om och samverka med samhällets resurser vad gäller stödinsatser för anhöriga.

Föreläsare

Kanslichef Anhörigas riksförbund Julia Charleson Organisationsombudsman Anhörigas Riksförbund

Anett Karlsson Verksamhetsutvecklare Svenska Röda Korset

Anna Sund Anhörigkonsulent och länssamordnare

Danderyds kommun Mikael Nylander

Målgrupp

Målgrupp Kuratorer inom primärvårdens hälso- och sjukvård som möter anhöriga till patienter

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, Kurator, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning