Nätverksforum Lung- och allergisjukdomar

  • 2023-03-07

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Nätverksforum astma/allergi/KOL är till för dig som arbetar med denna patientgrupp. Du ska kunna ta med dig patientfall, spirometrikurvor och frågor för gemensam diskussion. Varje gång har vi också en föreläsning.

Kursdatum och tid

7 mars kl. 13:30-16

Anmäl dig senast 2 mars

Innehåll

  • Frågor, fall
  • Fika
  • Jobba frisk – om yrkesval vid astma och allergi
  • Diskussion och frågor

Lärandemål

Fördjupad förståelse kring hur man vid astma och allergi behöver tänka vid yrkesval

Föreläsare

Marina Jonsson, allergisamordnare Centrum för Arbets- och Miljömedicin

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff