Andningsbesvär postcovid- vad kan det bero på?

  • 2023-02-07

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Hör fysioterapeut Anna Rytter berätta om de senaste forskningsresultaten gällande postcovid och andningsbesvär!

Kursdatum och tid

7 februari kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 3 februari

Innehåll

Andningsbesvär postcovid- vad kan det bero på?

Lärandemål

Uppdatering om forskningsrön kring postcovidsymtom som påverkar andningen

Föreläsare

Anna Rytter, fysioterapeut med inriktning andningsvägar

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Astma och KOL, Hjärta och kärl, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Covid-19