Allmänläkarnätverket Väst- Hematologi

  • 2021-05-19

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Hematologi med Dr Jon Enestig, överläkare, Medicinskt Centrum, St Görans Sjukhus.

Kursdatum och tid

19 maj kl. 14-16

Anmäl dig senast 18 maj

Innehåll

  • Hematologi med Dr Jon Enestig, överläkare, Medicinskt Centrum, St Görans Sjukhus

Målgrupp

Specialistläkare, allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan per e-post till: paul.erling@sll.se senast den 18/5 med den mail till vilken du önskar få inbjudan. Inbjudningslänk skickas senast dagen innan föreläsning.

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff