Allmänläkarnätverket väst - Buksmärtor hos barn

  • 2021-11-16

  • 14 - 16.30

  • Konferensrummet Spånga Vårdcentral

Välkomna på föreläsning om "buksmärtor hos barn" med Dr Elham Karimian, överläkare på Prima BUMM Bromma.

Kursdatum och tid

16 november kl. 14.00-16.30. Föreläsningen börjar kl 14.30

Anmäl dig senast 14 november

Innehåll

14.00-14.30 Samling, kaffe

14.30-16.30 Föreläsning

Målgrupp

Specialistläkare, allmänmedicin i primärvården i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan per e-post till: paul.erling@sll.se senast den 14 november

 

APC, Målgrupp, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Nätverksträff