Allmänläkarnätverket Sydost bjuder in till en föreläsning om benartärsjukdom

  • 2021-10-13

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Benartärsjukdom.

Kursdatum och tid

13 oktober kl. 13:30-16

Anmäl dig senast 11 oktober

Innehåll

  • Claudiocatio intermittens 
  • Kardiovaskulär riskskattning
  •  Status inklusive ankeltryck
  •  Behandling
  •  Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSVF)
  •  Kritisk ischemi

Föreläsare

Ulf Hedin , Kärlkirurgi, Karolinska

Målgrupp

Läkare i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Läkare, Ämne, Hjärta och kärl, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff