Äldres hälsa - Inspiration och goda exempel för primärvården

  • 2021-09-30

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Åldrande personers vårdbehov är en aktuell fråga, inte minst för primärvården. Vi ska titta närmare på utmaningarna i uppdraget och vad vi inom omvårdnadsprofessionerna kan bidra med. Detta blir också ett tillfälle att inspireras av varandras erfarenheter i frågan och höra om spännande pågående projekt.

Kursdatum och tid

30 september 13-16

Anmäl dig senast 29 september

Innehåll

  • Äldres hälsa - i världen och i Region Stockholm
  • Inspirationssamtal i smågrupper
  • Goda exempel och spännande projekt

Föreläsare

Signe Åhrberg, ssk, Skärholmens vc/Akademiskt Primärvårdscentrum
Christina Sandlund, dsk, Med Dr, Telefonplans vc/Akademiskt Primärvårdscentrum
Pernilla Siljehag, dsk, MSc, Hässelby vc/Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

Anmälan sker till: Pernilla Alencar Siljehag e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)