Äldre med diabetes i hemsjukvården

 • 2021-10-27

 • 8.30 - 15.30

 • Digitalt via Teams

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i hemsjukvården och möter personer med diabetes, eller arbetar som diabetessjuksköterska på mottagningen och fungerar support till hemsjukvården.

Vi möter ofta personer med diabetes i hemsjukvården. Det gäller framför allt typ 2-diabetes, men det blir också vanligare med typ 1-diabetes. Sjukdomsbilden är ofta komplex med samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga. Att kunna förstå orsak till och hantera höga, låga och svängande blodsockervärden kan vara en utmaning.

Syftet med kursen är att öka kunskapen om de äldsta med diabetes för att kunna öka förutsättningarna för en god och säker vård.

Kursdatum och tid

27-28 oktober kl. 8:30-15:30

Innehåll

 • Omvårdnad och patientsäkerhet
 • Målvärden
 • Läkemedel för äldre med diabetes
 • Personer med typ 1- diabetes
 • Mat till äldre och risken för undernäring
 • Förebyggande av fotproblem
 • Kulturella aspekter
 • Diskussioner utifrån patientfall

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara rekommendationer för vård och behandling av äldre med diabetes
 • Redogöra för matrekommendationerna och hur de kan skilja sig från råd till yngre med diabetes
 • Identifiera skillnader i uppföljning, vård och behandling av typ 1- och typ 2 -diabetes i hemsjukvården
 • Skapa rutiner för årliga uppföljningar och vård av personer med diabetes i hemsjukvården

Målgrupp

Distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården eller diabetesksköterskor somsju fungerar som support till hemsjukvården.

Kostnad

2 400 kr, exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)