Äldre & läkemedel sjuksköterskans roll

  • 2022-09-29

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Äldre personer är en sårbar grupp när det gäller läkemedelsbehandling och de löper stor risk att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. Sjuksköterskan kan bidra med sin kompetens för en bättre läkemedelsbehandling för den här patientgruppen. Välkommen på en fortbildning om läkemedelsbehandling för sköra äldre ur ett omvårdnadsperspektiv.

Kursdatum och tid

29 september kl. 13-15

Innehåll

  • Varför är äldres läkemedelsbehandling en utmaning?
  • Olämpliga läkemedel finns det?
  • Interaktioner, vilken betydelse har de?
  • Läkemedelsgenomgångar, hur & varför
  • Farmakologiska- eller ickefarmakologiska åtgärder?
  • Teamet!

Föreläsare

Monica Bergqvist Leg. sjuksköterska, med.dr.

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Student, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Ämne, Rehabilitering, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Läkemedel, Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning