Omvårdnadsnätverket: Alarmsymptom samt allvarliga och ospecifika symptom vid cancersjukdom

  • 2024-02-29

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

29 februari kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 27 februari

Innehåll

  • Hur vanligt är cancer i Sverige?
  • Vilka alarmsymptom och allvarliga ospecifika symptom kan vara tecken på cancer?
  • Riskfaktorer för cancer.

Lärandemål

Ökad kunskap om alarmsymptom och allvarliga ospecifika symptom som kan vara tecken på cancersjukdom.

Föreläsare

Annika Fanger Distriktssköterska, vårdutvecklingsledare kunskapsteam cancersjukdomar / Fortbildningssamordnare APC.

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Cancer, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning