Aktivitet, funktion och arbetsförmåga: Hur kan vi göra på bästa sätt?

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Nu erbjuder vi er på primärvårdsrehabenheterna stöd i funktions- och aktivitetsbedömningsfrågor. Det kan vara; hur ni kan förbättra era rutiner kring remisser som gäller arbetsförmågebedömningar? Stöd i enskilda ärenden? Vilka bedömningsinstrument är relevanta att använda?

Målgrupp

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården, vi ser gärna att någon/några gått vår grundkurs i försäkringsmedicin, men det är inget krav.

Föreläsare

Lisa Brändström AT och Päivi Piispanen FT

Kostnad

Kostnadsfritt

Övrigt

Under VT-21 kommer dessa möten ske digitalt, om inte FHM ändrar sina rekommendationer och det är tillåtet med fysiska möten.

Kontakt

Lisa Brändström

Koordinator ME/CFS
Vårdutvecklingsledare Försäkringsmedicin
Arbetsterapeut

 

APC, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Enhet: Psyke & Rehab, Boka-vi-kommer