Aktivitet, funktion och arbetsförmåga: Hur kan vi göra på bästa sätt?

  • 2023-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Nu erbjuder vi er på primärvårdsrehabenheterna stöd i funktions- och aktivitetsbedömningsfrågor. Det kan vara; hur ni kan förbättra era rutiner kring remisser som gäller arbetsförmågebedömningar? Stöd i enskilda ärenden? Vilka bedömningsinstrument är relevanta att använda?

Målgrupp

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården, vi ser gärna att någon/några gått vår grundkurs i försäkringsmedicin, men det är inget krav.

Föreläsare

Lisa Brändström AT och Päivi Piispanen FT

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

 

APC, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Psyke, Boka-vi-kommer