Luftvägsregistret

 • 2021-05-04

 • 14 - 15

 • Digitalt via Teams

Digitalt nätverksforum astma/KOL. Att följa, utvärdera och justera sin vård för patienter med astma och/eller KOL gör skillnad. Den tid verksamheten spenderar på att utvärdera registerdata och planera förbättringsarbete utifrån resultat vinner den i mer tillfredsställda och mindre svårt sjuka patienter. Patienter som vårdas inom verksamheter som håller koll på de nyckeldata som registreras i Luftvägsregistret skattar sin livskvalitet högre och får färre försämringsperioder. Under den här dagen lär du dig mer om registrets funktioner och hur du använder indikatorstatistik för att få överblick över enhetens resultat, mäta kostnadseffektivitet och följsamhet till nationella riktlinjer.

Kursdatum och tid

4 maj kl.14-16

Innehåll

 • Inledning

 •  Så använder du Luftvägsregistret, steg för steg, i mötet med patienten

 •  Registret gör det enklare att ge rätt vård till rätt patient - direkt

 •  Gemensamt fackspråk - en förutsättning för direktöverförda data

 •  Statistik i realtid hjälper dig att fånga patientgrupper i riskzon

 • Indikatorstatistik över tid samt jämförelser med övriga landet

 • Information från Akademiskt Primärvårdscentrum, kunskapsteam astma, allergi, KOL

 • Diskussion

Föreläsare

Kerstin Sundell Bergström Koordinator Luftvägsregistret

Yvonne Sjöö Koordinator Luftvägsregistret

Maria Rosengren, Vårdutvecklingsledare Region Stockholm

Målgrupp

Astma och KOL-teamet samt verksamhetschefer på vårdcentraler i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams och är kostnadsfritt. För att kunna medverka behöver du ha tillgång till dator eller telefon med kamera och mikrofon. Inför mötet kommer vi skicka en inbjudan med länk till den mailadress du anmäler dig från.

Arrangör 

Arrangör: Kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Luftvägsregistret

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Verksamhetschef, Annan, Ämne, Astma och KOL, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff