FaR-introduktion

 • 2021-03-09

 • 13 - 14.30

 • Digitalt via Teams

En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Kursdatum och tid

9/3, kl. 13-14:30

OBS! Kursen anordnas också:

 • 19/4, kl.13-14:30
 • 12/5, kl.9-10:30
 • 4/6, kl.13:00-14:30

Innehåll

 • Bedömning av aktivitetsnivå
 • Journalföring och aktuella KVÅ-koder
 • FaR-metoden
 • Aktiviteter och Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Blanketter och stödmaterial

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna räkna aktivitetsminuter
 • Känna till vikten av utvärdering
 • Kunna söka aktiviteter inom Stockholms FaR-ledarnätverk
 • Använda FaR-metoden i kliniskt arbete

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning
debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas
efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Verksamhet, Utbildningskatalog