Vårdutvecklingsledare (VUL)

Vårdutvecklingsledare har fördjupad kunskap inom ett ämne samt pedagogisk och vetenskaplig kompetens. De arbetar i ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam till exempel diabetes och astma/KOL.

Kunskapsteamen kan exempelvis erbjuda:

  • fortbildning i form av kurser och seminarier
  • fortlöpande stöd t ex med implementering av nya riktlinjer
  • uppföljning av stödinsatserna
  • regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten

Kontaktuppgifter till vårdutvecklingsledarna samt mer information om de olika kunskapsteamen hittar du här:

Utvecklingsenhet: Levnadsvanor
Utvecklingsenhet: Psyke
Utvecklingsenhet: Somatik
Enhet: Våld i nära relationer