Lära & utvecklas interprofessionellt

Interprofessionella kunskapsteam inom många ämnesområden

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ett flertal ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam som erbjuder:

  • fortbildning
  • fortlöpande stöd, exempelvis med implementering av nya riktlinjer och att genomföra utvecklingsarbete
  • uppföljning av stödinsatserna
  • regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten

Teamen leds av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom ett ämne samt pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Klicka på länkarna för att få reda på mer om vad de erbjuder och kontaktuppgifter: