Lära & utvecklas interprofessionellt

Interprofessionella kunskapsteam inom många ämnesområden

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ett flertal ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam som erbjuder:

  • fortbildning
  • fortlöpande stöd, exempelvis med implementering av nya riktlinjer och att genomföra utvecklingsarbete
  • uppföljning av stödinsatserna
  • regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten

Klicka på länkarna för att få reda på mer om vad de erbjuder och kontaktuppgifter: