Lära & utvecklas inom sin profession

Med fortbildningssamordnare drivs och samordnas yrkesspecifik fortbildning och kvalitetsarbete. Här kan du läsa mer om vad de erbjuder och kontaktuppgifter.

Kunskapsteam: Läkemedel

Kunskapsteamet erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Allmänläkare

Våra lokala fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och lokala kvalitetsdagar för primärvårdens allmänläkare inom Stockholmsregionen.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Våra fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholmsregionen.

Personal i primärvårdsrehab

Våra fortbildningssamordnare arrangerar fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer/socionomer inom Stockholmsregionen.

Geriatriker & sjuksköterskor i äldrevård

I samarbete med de geriatriska klinikerna i Region Stockholm samordnar vi nätverk med digitala fortbildningar för geriatriker och sjuksköterskor inom geriatrik och äldrevård.

Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2023 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. Ta del av tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor. 

Ladda ner mall att fylla i >>
Till övrigt stödmaterial >>