Lära & utvecklas inom sin profession

Med FPU-ledare och lokala fortbildningssamordnare drivs och samordnas yrkesspecifik fortbildning och kvalitetsarbete. Här kan du läsa mer om vad de erbjuder och kontaktuppgifter.

Yrkesvis fortbildning och utveckling

Fortbildnings- och professionella utvecklingsledare (FPU-ledare) finns för distriktsläkare/läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, distriktsarbetsterapeuter, primärvårdsdietister, primärvårdskuratorer och distriktssjukgymnaster/fysioterapeuter.

Lokala fortbildningssamordnare

Lokala fortbildningssamordnare finns idag för distriktsläkare och distriktssköterskor/sjuksköterskor. De ansvarar i huvudsak för att arrangera fortbildning inom ett geografiskt område i Stockholms län.