Integritetspolicy

Akademiskt primärvårdscentrum värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Den 25 maj 2018 infördes EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), en viktig reglering för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig som person att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

Detta innebär huvudsakligen rätten till att få tillgång till sina personuppgifter, men också få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade.

Akademiskt primärvårdscentrum värnar fortsatt om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska exempel är namn, adress och personnummer. Även foton på personer kan utgöra personuppgifter i de fall som personen på fotot känns igen. En e-post-adress är att betrakta som personuppgift om den går att knyta direkt eller indirekt till en levande person.

Offentlighetsprincipen

Akademiskt primärvårdcentrum är regionsfinansierad verksamhet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Akademiskt primärvårdscentrum behandlar dina personuppgifter i första hand när du:

  • anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som vi arrangerar
  • söker ett jobb hos oss
  • beställer publikationer
  • anmäler dig till våra nyhetsbrev
  • när du gör förfrågningar om vår verksamhet och vårt utbud

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som APC får av dig, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera kurser, för att du ska kunna genomföra aktiviteter och evenemang hos oss eller för att vi ska kunna ge dig bra service och följa ingångna avtal.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev och erbjudanden om kommande kurser, utbildningar med mera. E-postadress och ibland namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via mail och webbformulär.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter som registrerats på webbplats, nyhetsbrev och lärplattform till tredje part. Personuppgifter som du lämnar kan också komma att användas av APC för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av vår verksamhet.

Lagring

Personuppgifter som lämnas i samband med bokning av kurser och olika aktiviteter sparas bara så länge som det krävs för administration, det vill säga utskick om plats och annan information gällande aktiviteten och eventuellt utvärdering samt visst efterarbete. Om du inte vill ha fortsatt information kontaktar du kursansvarige eller kursadministratör som står namnangiven efter respektive kurs/aktivitet.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du inte vill ha fortsatt information avanmäler du dig antingen via direktavanmälan eller genom att skicka ett mejl till namngiven kontaktperson. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Vad som gäller för forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår, exempelvis på en vårdcentral gäller i korthet att det är frivilligt att delta i ett projekt och att samtycke krävs. Samtycket kan när som helst, utan att behöva ange skäl, återkallas.

Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att få den rättad.

Du har rätt att avböja att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Akademiskt primärvårdscentrum oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:

Akademiskt primärvårdscentrum
Jeanette Öhrman
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: apc.slso@regionstockholm.se

APC arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna policy kontinuerligt uppdateras.

Mer information

Vill du veta mer om bestämmelserna om registrering av personuppgifter finns detta i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Generella riktlinjer för vad som gäller i Region Stockholm finner du här: Till Region Stockholms webbplats