Världsdiabetesdagen 14 november - det vill vi uppmärksamma!

2021

Kunskapsteam Diabetes

APC

Nyhetsbrev från kunskapsteam Diabetes - november 2021: Världsdiabetesdagen, Insulinet 100 år, Fotstatus och fotsår, Personcentrerad vård.

Insulinet 100 år

När insulinet kom 1921 var det en av de största medicinska upptäckterna genom tiderna. Det ledde till att personer med typ 1-diabetes, som tidigare var dödsdömda kunde få behandling. Upptäckten ledde också till ett Nobelpris 1923.  Sedan slutet av 30-talet förstod man att diabetes kunde ge komplikationer, men inte förrän 1993 hade man evidens för att högt blodsocker skadar många av våra organ. Den nya tekniken att tillverka insulin sker med hjälp av genmodifierade bakterier och jästceller istället för svinkörtlar. Insulinet har sedan utvecklats och blir bättre, effektivare och renare. Men fortfarande finns förbättringspotential i behandlingen för personer som har diabetes mellitus. Tekniken har också vidareutvecklats när det gäller glukosmätning och den sensordrivna glukosmätningen har klart förbättrat behandlingen för personer med typ 1-diabetes och till viss del även för dem med typ 2-diabetes.

Vid diabetes finns ingen standardbehandling utan man utgår från patientens individuella behov och mål. Egenvården vid diabetes, är en av den viktigaste delen i behandlingen och behöver lyftas i patientutbildningen. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring både typ 1- och typ 2-diabetes. Kunskapsteam Diabetes på APC erbjuder utbildning till personalen i primärvården utifrån önskemål och behov. 

Insulinet 100 år >>

Fotstatus och fotsår

Personer med typ -2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården som bör vara rustad för systematisk kvalitetssäker diabetesvård. En av erfarenheterna från det förbättringsarbete Diacert – modellen, som APC har initierat, är att många vårdgivare önskar mer fortbildning kring fotstatus samt att ortopedtekniska hjälpmedel och avlastning kring sår uppmärksammas och åtgärdas.

Att inte få sina fötter undersökta gör att tidiga tecken på skador inte uppmärksammas. På grund av nervskador och känselbortfall noteras inte skadan. Alla personer med diabetes ska erbjudas en årlig fotundersökning. Enligt NDR (Nationella Diabetesregistret) 2021-11-02 har 71,0 % fått sina fötter undersökta i Region Stockholm, med en spridning från 96,9 % till 23,7%. I Region Stockholm kommer fotsjukvården ingå i Husläkaravtalet vid årsskiftet 2022. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för interprofessionellt lärande och förhoppningsvis kommer fotterapeuten att vara delaktig i vårdteamet på vårdcentralen.

Förbättringsarbete

Kunskapsteam Diabetes har under flera år haft ett struktur för förbättringsarbete som kallas ”Diacert”. Drygt 40 vårdcentraler har genomfört Diacerts workshop med goda resultat. Men för att ett förbättringsarbete ska vidmakthållas krävs att man ser över sina resultat och åtgärder systematiskt. Kunskapsteam Diabetes erbjuder nu alla som tidigare genomfört Diacert uppföljningstillfälle/tillfällen utifrån behov. På flera enheter har personalomsättningen och även pandemin haft negativ inverkan på uppföljningen av förbättringsarbetet. Vi har också tagit del av de kvalitetsarbeten som enheterna skickat till HSf och erbjuder nu extra stöd och fortbildning enligt önskemål. Kunskapsteamet planerar även att ta kontakt med de enheter som skrivit kvalitetsarbete om diabetes.

Personcentrerad vård

Forskning visar att då vårdpersonal använder ett personcentrerat förhållningssätt kan de ge bättre stöd till personer med kroniska sjukdomar.

Den 24/9–21 erbjöds en halvdagsutbildning om personcentrerat förhållningssätt till all personal på Norrlidens hälsocentral i Region Kalmar. Utbildningen var en del av hälsocentralens planeringsdagar.

Intressanta reflektioner vad förhållningssättet innebär varvades med föreläsning och gruppövningar hur man kan bemöta framförallt personer med kroniska sjukdomar som besöker vårdcentralen. Ofta behöver dessa personer förändra en levnadsvana för att må bra. Särskilt fokus lades på att lyssna in personens berättelse och utgå ifrån den i det fortsatta vårdarbetet. Genom att vårdpersonalen arbetade med öppna, utforskande frågor fick de lära sig lyssna in personens förmågor, resurser och vilja att göra en levnadsvaneförändring och kan då erbjuda strukturerat stöd.

Några citat från dagen:

Att sätta upp mål – patientens, inte mina”.

”Att ta ett steg tillbaks, och verkligen lyssna på vad patienten berättar och utgå från det ”problemet”. Var i livet befinner sig patienten nu? Vilka resurser och vilken motivation har patienten att ta hand om sin sjukdom”.

”Att tänka mer utifrån patientens perspektiv. Man fick ett annat tankesätt, som jag tar med mig och som jag ska arbeta mer utifrån”.

 ”Givande, intressant att se att metoden gav ett ganska djupt samtal även mellan kollegor som normalt har en mer ytlig relation”.

Kunskapsteam Diabetes erbjuder fortlöpande utbildningsdagar i hur du kan använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt, som kan användas som stöd i mötet hos personer med diabetes. För mer information samt intresseanmälan se kontakta någon i vårt team. 

Kontakt >>