Till dig som har typ 2 diabetes och ska börja med insulinbehandling

2020

Kunskapsteam Diabetes

APC, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Informationsmaterial

Broschyr framtagen av kunskapsteam Diabetes.