Samlad information om astma/allergi/KOL i Covidtider

APC

Här har APC:s kunskapsteam: Allergi/astma/KOL samlat information gällande akuta inhalationer och astma/allergi/KOL-mottagningarna i Coronatider, bland annat hur man utför spirometri på ett säkert sätt.