Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

2014

APC, Vårdutvecklingsplaner

Genom vårdutvecklingsplanen blir du rustad för att lösa problem du kan möta i ditt arbete med undernäring. Du får stöd och verktyg för att genomföra nutritionsbedömningar, sätta in lämpliga åtgärder.