Grupputbildningsmaterial: Diabetes

2019

Kunskapsteam Diabetes

APC, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Utbildningsmaterial

Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

Den nya versionen av Kunskapsteam Diabetes Grupputbildningsmaterial till patienter med typ 2 diabetes, ”Lär tillsammans om diabetes” är nu klart. Materialet har 5 delar. USB med tillhörande material och powerpointbilder delas ut i samband med att man deltar i kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes”. Materialet delas även ut till de som tidigare gått kursen. 

Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras. 

Om du har frågor eller önskar beställa materialet var vänlig kontakta:

Marina Stenbäck

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska