Film: Långtidseffekter vid covid-19

2021

APC, Alla, Alla, Typ, Utbildningsmaterial, Video-filmer, Covid-19

Hur yttrar sig vilka långvariga symtom hos personer med bekräftad covid-19? Vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva, hur är det aktuella kunskapsläget och hur kan primärvården omhänderta dessa patienter på bästa sätt? Se inspelat webbinarium där experter från både primärvård och post-covidmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset medverkar.

Föreläsare:

Post-covidmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset:

  • Judith Bruchfeld infektionsläkare
  • Michael Runold lungläkare
  • Marcus Ståhlberg hjärtläkare
  • Malin Nygren-Bonnier sjukgymnast

Akademiskt primärvårdscentrum:

  • Anna Rytter leg fysioterapeut, specialist i respiration/lungrehab

Inspelat webbinarium från 24/2, arrangerat av APC

Inspelat webbinarium om långtidseffekter vid covid -19