Egenvård vid diabetes - Insulininställning typ 2-diabetes (nattinsulin)

2017

Kunskapsteam Diabetes

APC, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Informationsmaterial