Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

2016

Kunskapsteam Diabetes

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Diabetes - endokrinologi , Enhet: Soma, Vårdutvecklingsplaner

Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes. Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut.