Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap

Målgrupp: Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska

Projektledare: Erika Berggren, distriktssköterska, erika.berggren@sll.se

Projektmedlemmar: Hanna Sandelowsky, distriktsläkare och Lena Törnkvist, docent, distriktssköterska 

 

Beskrivning

Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för att de ska få god nutritionsvård och uppleva bästa möjliga välbefinnande.

Interprofessionell fortbildning för Dsk och DL genom ett webbaserat interaktivt fortbildningsprogram ”Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården” en av inriktningarna i fortbildning om nutrition med länkar och koppling till utbildningsprogrammet ”Prevention och behandling av undernäring i primärvård”.

Senast ändrad 2021-02-02