Poddradio

Kunskap när du vill - lyssna på APC poddradio!

PODD-RADIOSÄNDNING # 1

Viktigt ha på "strokeglasögonen"

I takt med att allt fler kan räddas efter en stroke ökar behovet av rehabilitering och stöd. För att kunna återgå till ett så bra liv som möjligt ska insatser sättas in tidigt och vara sammanhållna. Om det är alla överens. Men verkligheten är ofta en annan. Med fortbildning, support och fördjupat samarbete ska APC Strokegrupp tillsammans med vårdpersonal och många fler stärka rehabiliteringen och stödet för de tusentals stockholmare som varje år drabbas av en stroke.
Lyssna här

PODD-RADIOSÄNDNING # 2

Teamet som stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

Vi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal och många fler arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.
Lyssna här

PODD-RADIOSÄNDNING # 3

Ta tempen på ert teamarbete!

Vad innebär interprofessionellt lärande och samarbete (IPLS), varför är det viktigt att lära tillsammans och hur kan IPLS användas praktiskt i förbättringsarbete inom primärvården. Podden ”Ta tempen på ert teamarbete” svarar på dessa frågor.
Lyssna här