Välkommen till en heldag om FYSS 2021!

Välkommen till FaRs dag den 9 november som denna gång ägnas åt FYSS 2021. FYSS är ett kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Du som deltar får veta mer om det senaste kring fysisk aktivitet i behandling och prevention vid KOL, diabetes typ 2, hypertoni, depression och ångest. Att bedöma och utvärdera, hitta aktiviteter, blanketter och stödmaterial för FaR presenteras även.

Evenemanget genomförs digitalt via Teams.

Ur programmet:

9:15-9:50 Nyheter i FYSS 2021 och Varför ska jag utvärdera fysisk aktivitet? Maria Hagströmer, Professor, leg sjukgymnast. KI och Akademiskt primärvårdscentrum

10:00-10:30 Fysisk aktivitet vid depression och ångestsyndrom.
Eva Andersson, docent, leg läkare, idrottslärare, Gymnastik och idrottshögskolan.

10:30-10:45 Stockholms FaR-ledarnätverk.
Ingbritt Ekman, samordnare, Akademiskt primärvårdscentrum.

11:00-11:30 Fysisk aktivitet vid KOL.
Emtner, professor, leg sjukgymnast, Uppsala universitet.

11:30-12:00 Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2.
Åsa Tornberg, docent, leg sjukgymnast, Lunds universitet12:00-13:00 Lunch

13:00-13:40 Att välja aktivitet: egen aktiviteter och att söka inom Stockholms FaR-ledarnätverk.
Cecilia Berg och Ingbritt Ekman, Akademiskt primärvårdscentrum.

13:40-13:50 Lotsmottagningen på GIH.
Sara Petersson, hälsopedagog och Cassandra Spoonberg, hälsopedagog.

14:00-14:30 Fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod för patienter med hypertoni.
Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, VGR.

14:45-15:15 Blanketter och material för FaR.
Cecilia Berg, MSc, leg fysioterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum.