Populär kurs om grundläggande cancervård i repris!

I oktober erbjuds åter den uppskattade tredagarsutbildningen i grundläggande cancervård. Kursen omfattar hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp. Kursen berör även hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Kursen är ett samarbete mellan APC, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum (PKC) och ges för alla professioner i alla verksamheter. 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig >>