Prova nytt arbetssätt för att fånga upp och minska ensamhet

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet bland äldre. I projektet ”Tidig upptäckt av upplevd ensamhet” har personer över 65 år erbjudits möjlighet att delta i aktiviteter inom kommun och civilsamhälle via sin vårdcentral. Nu utökas möjligheten för fler i primärvården att prova det nya arbetssättet.

Målet med satsningen är att ta fram en strukturerad arbetsmodell där äldre med risk för upplevd ensamhet upptäcks på vårdcentral och sen erbjuds kontakt och möjlighet att delta i kommunens och civilsamhällets aktiviteter.  
– Pandemin har haft betydande inverkan på den äldre befolkningens sociala liv som kan påverka hälsan. Det finns belägg för att upplevd ensamhet kan orsaka bland annat hjärt- kärlsjukdom, demens och depression samt påtagligt försämra livskvaliteten hos äldre, säger Pernilla Alencar Siljehag, projektledare vid APC. 

Sedan tidigare deltar Gustavsbergs, Östras, Hässelbys och Forums vårdcentraler samt verksamheter och föreningsliv inom Nacka, Stockholm, Värmdö och Upplands Väsbys kommuner. På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utökar nu APC arbetssättet i regionen för att fler äldre ska kunna bli mer socialt aktiva genom att bjuda in fler aktörer i primärvården.

Arbetssättet omfattar: 

  • Ett hälsosamtal och stöd att formulera personens hälsoplan hos distriktssköterska 
  • Överlämnande till lämplig person/funktion inom kommunen där personen kan få vägledning att matcha sin hälsoplan till lämpliga aktiviteter, 
  • Uppföljningsbesök hos distriktssköterska efter tre och sex månader. 

Deltagande vårdcentraler erbjuds: 

  • Digital utbildning om äldres hälsa och ensamhet samt strukturerad samtalsmetodik med personcentrerad värdegrund för enhetens distriktssköterskegrupp 
  • Regelbundna handledarträffar gemensamt med alla projektets distriktssköterskor 
  • Strukturerat skriftligt stöd om arbetssättet och handledning av projektledare 
  • Svensk testversion av evidensbaserat bedömningsinstrument för ensamhet 

Möjlighet att delta i vetenskaplig utvärdering av arbetssättet kan även bli aktuellt. 

Vill din vårdcentral delta? Anmäl intresse här 

Med verksamhetschefs samtycke kan ni anmäla intresse att delta i projektet som startar september 2021 och avslutas december 2022. Ersättning för bortfall av distriktsskötersketjänst om 10% utgår.

Frågor och intresseanmälningar tas emot av projektledare Pernilla Siljehag via e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se