Missa inte hälsofrämjande dagen 30 september! Hur stödja äldre patienter?

Välkommen till APC:s årliga evenemang "Hälsofrämjande dagen" den 30 september kl. 9–15. En digital inspirationsdag om levnadsvanor. Fokus i år är hur vården kan stödja äldre patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Anmäl dig nu och få möjlighet att lyssna till experter inom området, ställa frågor och diskutera.

Kursdatum och tid

30 september kl. 9-15, digitalt via Teams.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 september.

Innehåll

 • Fallprevention
 • Vad händer med levnadsvanorna inom kunskapsstyrningen?
 • Alkohol och äldre: hälsofara eller guldkant?
 • Ensamheten och det hälsosamma åldrandet
 • Kost för äldre- hur påverkas behoven när vi åldras?
 • Lönar det sig att sluta använda tobak fast man är äldre?
 • Fysisk aktivitet för äldre

Föreläsare

 • Ing-Mari Dohrn, leg. fysioterapeut, med.dr, KI
 • Karin Högstedt, leg. fysioterapeut, master, Nestor FoU-center
 • Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, APC
 • Pernilla Alencar-Siljehag, distriktssköterska, APC
 • Sven Andreasson, professor, Beroendecentrum
 • Åsa von Berens dietist, med.dr, Äldrecentrum
 • Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm