Lär mer om långtidseffekter vid covid-19. Se inspelat webbinarium!

Hur yttrar sig vilka långvariga symtom hos personer med bekräftad covid-19? Vilka insatser är effektiva, hur är det aktuella kunskapsläget och hur kan primärvården omhänderta dessa patienter på bästa sätt? Se inspelat webbinarium där experter från både primärvård och post-covidmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset medverkar.

Föreläsare:

Post-covidmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset:

  • Judith Bruchfeld infektionsläkare
  • Michael Runold lungläkare
  • Marcus Ståhlberg hjärtläkare
  • Malin Nygren-Bonnier sjukgymnast

Akademiskt primärvårdscentrum:

  • Anna Rytter leg fysioterapeut, specialist i respiration/lungrehab

Webbinariet från 24/2 är arrangerat av APC och inspelat så att också du som inte kunde närvara kan ta del av innehållet i efterhand. 

Inspelat webbinarium om långtidseffekter vid covid -19