En heldag om åldrande och intellektuell funktionsnedsättning

Kom med på en utbildningsdag den 17 april, speciellt utformad för dig som arbetar inom primärvården, på SMO-pilotmottagningar eller är samarbetspartner. Dagen fokuserar på de speciella utmaningar och möjligheter som finns när människor med intellektuell funktionsnedsättning åldras. Du får lyssna till experter, delta i workshops och utbyta erfarenheter med andra deltagare. Ta chansen att fördjupa din kunskap, helt kostnadsfritt!

Anmälan:
Anmäl dig till christina.bini@regionststockholm.se, senast den 15/4.

Målgrupp: Primärvården, SMO-pilotmottagningar samt andra aktörer som arbetar med personer inom LSS-hälsan

Föreläsare:
Annika Brar, Habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa, Kaddy Dampha, Malin Falk Langton, Charlotte Carlsson, Elenore Franck från Socialförvaltningen LSS/SoL-hälsan, Enheten för hälso och sjukvård, Douglas Sjöwall, projektledare Habilitering & Hälsa (FoUU-enheten) Susanne Ljunglöf och Elisabet Lindström, Habiliteringens Resurscenter

Program:
09.00–9.05 Välkommen
09.05–9.35 Fragilt X syndrom
09.35–10.05 LSS-hälsans arbete kring tidig upptäckt av demens
10.05–10.30 Fika
10.30–11.00 Workshop-tidig upptäckt av demens
11.00–12.00 Uppföljningsprogram Downs syndrom, nationella vårdprogram för Prader Willi och 22q11 deletionssyndrom, andra kunskapsstöd
12.00–13.30 Lunch
13.30–14.30 Levnadsvanearbete- Vad, när och hur?
14.30–15.00 Fika
15.00–15.45 Kognitivt och kommunikativt stöd i vården – konkreta tips
15.50–16.35 Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
16.35–16.45 Utvärdering och avslutning

Plats: Solnavägen 4, Plan 10, 113 65 Stockholm, Lokal TOR
Tid: 17/4, kl. 9.00- 16.45
Kostnad: Kostnadsfri
Arrangör: Akademiskt primärvårdscentrum