Allmänläkare med fokus på fortbildning och kvalitetsarbete

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra 230 medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Vi arbetar i moderna lokaler på Torsplan. Läs mer om APC här.

Beskrivning

Enheten Kvalitetsstöd och fortbildning verkar för att sprida bästa tillgängliga medicinska kunskap och medverka i regionövergripande utvecklings- och förbättringsarbete. Vi erbjuder primärvårdens alla professioner olika sorters stöd och aktiviteter i syfte att kommunicera evidensbaserade behandlingsriktlinjer och läkemedelskunskap för att åtgärda kvalitetsbrister inom definierade områden. Exempel på arbetsuppgifter är: uppsökande verksamhetsbesök kring läkemedelsförskrivning, kvalitetsdata, årliga kvalitetskonferenser, konkreta verktyg och skräddarsydd fortbildning.

Vi söker nu tre specialister i allmänmedicin till vårt Informationsläkarteam för att arbeta med fortbildning och kvalitetsdialoger riktade till läkare och sjuksköterskor på Stockholms vårdcentraler.

Arbetsuppgifter

Som informationsläkare kommer du att:

  • arbeta i nära relation med läkare, sjuksköterskor, apotekare och annan personal som verkar inom Region Stockholms kunskapsstyrningsorganisation
  • medverka vid produktion, genomförande och uppföljning av fortbildning
  • kommunicera evidensbaserad kunskap om vårdprogram, vårdförlopp och läkemedel till dina kollegor i primärvården med syfte att höja kompetensen och åtgärda kvalitetsbrister i primärvården i Region Stockholm.
  • ta del av läkemedelskommitténs kontinuerliga processer
  • arbeta inom områden där din kompetens inom allmänmedicin, kvalitetsarbete, projektledning och pedagogik värdesätts

Kvalifikationer

Specialist i allmänmedicin med pedagogisk erfarenhet. Tidigare erfarenhet från arbete i kunskapsstyrningsorganisationen och/eller fortbildning av läkare och sjuksköterskor är meriterande, liksom erfarenhet av kvalitetsarbete och analys av medicinska data.

Du är utåtriktad, självständig och har lätt för att ta kontakt med nya människor. Det är viktigt att du behärskar såväl svenska som engelska flytande i både tal som skrift och har förmågan att ta in övergripande slutsatser i vetenskapliga dokument. Du bör ha tidigare erfarenhet av framtagning av fortbildningsmaterial, behärska hela Officepaketet och även ha en god stilistisk förmåga. Då tjänsten ställer höga krav på uppdaterade kunskaper och färdigheter ges goda möjligheter till egen kompetensutveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, deltid (50%). Med start så snart som möjligt dock längst t.o.m. 241231, med goda möjligheter till förlängning. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm